Browsing Tag: เครื่องวัด flow meter

เครื่องวัด flow meter

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สุดเจ๋ง ที่สายวิทย์ต้องห้ามพลาด

บทความนี้เราได้รวบรวมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สุดเจ๋ง ที่สายวิทย์ต้องห้ามพลาดมาฝาก รับรองว่าแต่ละชิ้นนั้น น่าใช้ น่าทดลองทั้งสิ้น 5 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สุดเจ๋ง ที่สายวิทย์ต้องห้ามพลาด ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar Air Flow) ตู้ปลอดเชื้อในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ การเลือกใช้งานตู้ปลอดเชื้อให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ของงานไม่เพียงจะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน แต่ยังรวมไปถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานรวมทั้งเจ้าหน้าที่ท่านอื่นๆภายในห้องปฏิบัติการเดียวกัน ทั้งยังไม่สิ้นเปลืองงบประมาณเกินความจำเป็นอีกด้วย เครื่องทดสอบการตกตะกอน (Jar Test) เป็นเครื่องมือในการสร้างตะกอนเป็นกระบวนการทําให้ อนุภาคแขวนลอยขาดเสถียรภาพ การเติมสารเคมี ในน้ำที่ทําให้  เนื่องจากลักษณะสมบัติ ของน้ำในธรรมชาติ ที่ เปลี่ยนแปลงตามเวลาและสถานที่การใช้ สารเคมีในปริมาณที่เหมาะสมจึงต้องอาศัยการทดสอบที่เรียกว่า “Jar Test” ซึ่งเป็นการทดสอบหาเงื่อนไขที่ ความเหมาะสมของการเติมและผสมสารเคมี สําหรับการตกตะกอนและใช้ กันแพร่ หลายในโรงประปา อุปกรณ์ที่ ใช้ ในการทํา Jar Test ส่วนใหญ่เป็นชุดของอุปกรณ์ ที่สามารถทํางานพร้อมกันในการทดลองเดียว เครื่องวัดแสง (Lux Meter) เครื่องวัดแสง หรือ Lux Meter คือเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความสว่างของแสงมีหน่วยเป็นฟุตแคนเดิล(fc), ลักซ์ (Lux) หรือ […]