Browsing Tag: เกียร์ทดรอบ

มอเตอร์ไฟฟ้า

เกณฑ์ในการเลือกซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า

มอเตอร์ไฟฟ้า ถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์ที่สุดอย่างหนึ่ง และเราสามารถพบเห็นได้ทั่วไป แม้แต่ในบ้านเราเองก็เชื่อว่าต้องมีทุกบ้านแน่นอน อย่างน้อยก็พัดลม ซึ่งก็มีมอเตอร์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดเช่นกัน หรือกับของเล่นเด็กๆ อย่างเช่นรถบังคับ แม้แต่โทรศัพท์ที่เราพกติดตัว ก็มีมอเตอร์อยู่เช่นกัน ที่เป็นเป็นระบบสั่นนั่นแหละ นั่นก็เกิดจากการทำงานของมอเตอร์  สำหรับการนำมอเตอร์มาใช้งานนั้น ก็มีให้เลือกอยู่หลากหลายประเภท โดยมอเตอร์ถึงแม้ว่าจะมีหลักการทำงานที่เหมือนกัน แต่ความแตกต่างของมอเตอร์แต่ละชนิด ก็จะมีคุณสมบัติในการใช้งานที่ไม่เหมือนกัน ก่อนที่เราจะเลือกใช้มอเตอร์ชนิดใด ควรรู้จักกับประเภทของมอเตอร์ให้ครบเสียก่อน   ประเภทของมอเตอร์  สำหรับประเภทของมอเตอร์ที่มีใช้กันในปัจจุบัน จะมีอยู่ 5 ประเภท ซึ่งแบ่งได้ดังนี้คือ  1.ดีซีมอเตอร์ คือมอเตอร์ที่ใช้งานกับไฟฟ้ากระแสตรง มีอยู่ 2 แบบก็คือ มอเตอร์ชนิดที่มีแปรงถ่าน กับมอเตอร์ชขนิดที่ไม่มีแปรงถ่าน  2.มอเตอร์แบบสั่น คือมอเตอร์ที่มีการสั่นขณะทำงาน อย่างเช่นในโทรศัพท์มือถือที่เป็นระบบสั่น กับสัญญาณเตือนภัยในอาคาร  3.สเตปปิ้งมอเตอร์ คือมอเตอร์ที่มีความแม่นยำสูง ควบคุมโดยสัญญาณพัลซ์ นิยมใช้กับงานพิมพ์ งานตัด ที่ต้องการความแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์  4.เซอร์โวมอเตอร์ คือมอเตอร์ที่มีการควบคุมด้วยคอนโทรลเลอร์ และใช้เซอร์ไดร์ฟในการรับคำสั่ง นยิยมใช้กับงานควบคุมระยะไกล  5.เอซีมอเตอร์ คือมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีการใช้งานกับไฟฟ้ากระแสสลับ อย่างเช่นพัดลมในบ้าน เป็นต้น แบ่งออกเป็น 3 ประเภทก็คือ มอเตอร์เหนี่ยวนำ, มอเตอร์อุตสาหกรรม และอะซิงโครนัสมอเตอร์   วิธีการเลือกมอเตอร์ไฟฟ้า  ในการเลือก มอเตอร์ไฟฟ้า จะพิจารณาจากหลายอย่างประกอบกัน เพื่อดูว่ามอเตอร์ชนิดใดที่เหมาะกับลักษณะการใช้งานของเรา สิ่งที่ต้องพิจารณาได้แก่  1.แรงดันไฟฟ้า   แรงดันไฟฟ้าจะมีอยู่ 2 […]