เครื่องดูดความชื้นระบบควบแน่นและระบบวงล้อทำงานอย่างไร

เครื่องลดความชื้นอุตสาหกรรมแบบดูดซับหรือเครื่องดูดความชื้น หากกะสั่งซื้อและติดตั้งก็ควรเลือกเครื่องที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน ควบคุมความชื้นได้อย่างแม่นยำสามารถใช้งานได้ง่ายและมีความทันสมัย ในขณะเดียวกันก็ต้องบำรุงดูแลรักษาง่ายด้วยเช่นเดียวกัน เครื่องดูดความชื้นระบบควบแน่นและเครื่องดูดความชื้นระบบวงล้อดูดความชื้น มีหลักการทำงานอย่างไรตามมาชมพร้อมกันเลย ระบบควบแน่น เครื่องลดความชื้น อุตสาหกรรมแบบระบบควบแน่นมีหลักการทำงานโดยการดูดเอาความชื้นที่มีอยู่ในอากาศหรืออยู่ภายในห้องผ่านแผงคอยล์เย็น โดยทำหน้าที่ให้ความชื้นกลายเป็นหยดน้ำ หลังจากนั้นก็จะปล่อยอากาศแห้งหรืออากาศเข้ามาแทนที่ความชื้นที่หลุดออกไปนั่นเอง โดยความชื้นที่ถูกดูดออกไปนั้นก็จะอยู่ในรูปแบบของหยดน้ำ ซึ่งหยดน้ำจะถูกปล่อยลงสู่ถังเก็บน้ำทิ้งหรือท่อน้ำทิ้งเป็นลำดับต่อไป ระบบวงล้อดูดความชื้น เครื่องดูดความชื้นระบบวงล้อดูดความชื้นจะมีลักษณะเป็นรังผึ้ง โดยถูกเคลือบด้วยสารดูดความชื้นแบบพิเศษนั่นคือ ซิลิก้าเจล เมื่อสารนี้เข้าไปสัมผัสกับความชื้นก็จะถูกดูดซับความชื้นไว้ เมื่อถึงจุดอิ่มตัวแล้วสารดูดความชื้นจะถูกทำให้ร้อนด้วยวิธีการต่างๆ แล้วปล่อยความชื้นออก สามารถกลับมาดูดความชื้นได้อีกครั้ง เครื่องลดความชื้นของอุตสาหกรรมไม่ได้มีแค่ดูดซับหรือเครื่องดูดความชื้น แต่ยังมีเครื่องลดความชื้นอุตสาหกรรมแบบใช้ความร้อน หรือใช้ฮิตเตอร์ทําความร้อนภายในห้องและยังมีเครื่องลดความชื้นอุตสาหกรรมแบบกลั่นตัวเปลี่ยนสถานะด้วย โดยจะดึงอากาศภายในห้องผ่านแผงคอยล์เย็น...

Continue Reading